SCHOLARY WORKS AND RESEARCH

Books:
1. Türk Halk Musikisinde Pentatonizm (1936)
2. Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı malumat (1937)
3. Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon (1938)
4. Halkevlerinde Musiki (1940)
5. Yalan (1945)
6a. Lise Müzik Kitabı, Sınıf: 1 (Halil Bedii Yönetken'le birlikte, 1951)
6b. Lise Müzik Kitabı, II (Halil Bedii Yönetken'le birlikte, 1953)
6c. Lise Müzik Kitabı, I–II–III (Halil Bedii Yönetken'le birlikte, 1955 İlk basımı)
7. Karacaoğlan (Yeni Bilgiler – Bir Rivayet – Melodiler, 1952)
8. T.D.K. Terim Anketleri, Müzik (Kitabın üzerinde yazar adı belirtilmemiş olmakla birlikte A. A. Saygun tarafından hazırlandığı bilinmektedir. 1954)
9a. Musiki Nazariyatı, Birinci Kitap (1958)
2b. Musiki Temel Bilgisi (Musiki Nazariyatı, Kitap I) (1971)
9b. Musiki Temel Bilgisi (Musiki Nazariyatı, Kitap II) (1962)
9c. Musiki Temel Bilgisi (Musiki Nazariyatı, Kitap III) (1964)
9d. Musiki Temel Bilgisi (Musiki Nazariyatı, Kitap IV) (1966)
10a. Toplu Solfej, Kitap I (1967)
10b. Toplu Solfej, Kitap II (1968)
11. Béla Bartok's Folk Music Research in Turkey (Budapeşte, 1976)
12. Atatürk ve Musiki: O'nunla Birlikte, O'ndan Sonra (1982)

Articles:
1934. 1. "Araştırmalar: Kompozitörün Çalışmalarına Dair" Musiki Muallim Mektebi Mecmuası
1935. 2. "Derebeyi Türküsü" Müzik Sayı: 11
1936. 3. "Türk Müziğinin İnkışaf Yolu" Ülkü Halkevleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 42
1939. 4. "Alacahöyük Derlemeleri Münasebetiyle" Oluş Haftalık Edebiyat ve Fikir Mecmuası, Cilt: 2, Sayı: 32
1940. 5. "Halk Musikileri" Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, Cilt: 11, Sayı: 62
1940. 6. "Musiki Terbiyesine Dair" Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 89
1941. 7. "Musiki Davamız" Ülkü Milli Kültür Dergisi (Yeni Seri) Cilt: 1, Sayı: 2
1941. 7b. "Musiki Davamız: Sanat Adamının Yolunu Kim Çizer?" A.G.D. Cilt: 1, Sayı: 6
1942. 7c. "Musiki Davamız: Gençliğin Terbiyesinde Musiki" A.G.D. Cilt: 1, Sayı: 9
1942. 7d. "Musiki Davamız: Gençliğin Musiki Terbiyesi için Ne Yapmalıyız?" A.G.D. Cilt: 1, Sayı: 11
1942. 7e. "Musiki Davamız: Musiki Terbiyesi ve Radyo Neşriyatı" A.G.D. Cilt: 2, Sayı: 16
1942. 7f. "Musiki Davamız: Radyo'da Garp Musikisi" A.G.D. Cilt: 2, Sayı: 20
1942. 8. "Anadolu Çağırıyor" A.G.D. Cilt: 1, Sayı: 12
1942. 9. "Musiki Hayatı: Radyo Musikisi yayınları Hakkında" A.G.D. Cilt: 3, Sayı: 26
1943. 10. "Bitmez Tükenmez Anadolu" A.G.D. Cilt: 3, Sayı: 26
1943. 11. "Musiki Davamızda Folklor Çalışmalarımız" Millet İlim F.S.M. Yıl: 1, Sayı: 12
1943. 12. "Bir Folklor Enstitüsü Hakkında" Ülkü (Yeni Seri) Cilt: 4, Sayı: 41
1947. 13. "Türk Halk Musikisinde Pentatonizm" Musiki Ansiklopedisi Sayı: 1
1948. 14. "Halkevlerinin Musiki Çalışmaları" Ülkü (3. Seri) Cilt: 2, Sayı: 15
1949. 15. "Musikimiz Nereye Gidiyor: Hamle, Hayatın da Zaruretidir, Sanatın da" Şadırvan Cilt: 1, Sayı: 1
1949. 16. "Musikimizde Olup Bitenler: Bir Varmış Bir Yokmuş" A.G.M. Cilt: 1, Sayı: 5
1949. 17. "Yolumuzu Aydınlatacak Işık Nerede?" A.G.M. Cilt: 1, Sayı: 8
1949. 18. "Ağıtlar ve Sembol – Ölüyü Yaşatan Sanat" A.G.M. Cilt: 1, Sayı: 9
1949. 19. "Düşüp Kalkmalar Geçer, Yol Değişmez" A.G.M. Cilt: 1, Sayı: 9
1949. 20. "Sanatın Ana Kaynağı" A.G.M. Cilt: 1, Sayı: 15
1949. 21. "Halk Müziğinin Derlenmesi" Müzik Görüşleri Sayı: 1
1950. 22. "Anadolu Halk Oyunları ve Ayini Karakterleri" A.G.D. Sayı: 4
1950. 23. "Halk Türkülerinin Notaya Alınması" A.G.D. Sayı: 8
1962. 24. "Can Kardeşim Mahmut İçin" Türk Folklor Araştırmaları, Cilt: 7, Sayı: 152
1965. 25. "Musiki Davamız" Opus Aylık Müzik Dergisi Yıl: 2, Sayı: 28
1965. 26. "Anadolu Oyunları ve İnanç Özellikleri Üstüne" Yakutiye, Sayı: 6
1971. 27. "Yunus Emre" İst. T. T. Bankası K. Yayınları, 1971
1971. 28. "İnsan ve Yunus Emre" Uluslararası Yunus Emre Semineri, 6–8 Eylül 1971
1973. 29. "Benim Anlayışıma Göre Köroğlu" İst. Fest. 2 Haziran/15 Temmuz 1973
1973. 30. "Aşk Gelicek Cümle Eksikler Biter" A.G.D. Sayı: 154
1973. 31. "Atatürk ve Cumhuriyet Devrinde Türk Operası'nda İlk Kımıldanış" Kültür ve S. Yıl: 1, Sayı: 2
1974. 32. "Halk Musikimizin Derlenmesi ve Notaya Geçirilmesi" Folklora Doğru Sayı: 34
1974. 33. "Kişisellikten Yöreselliğe" Köken Sayı: 2
1974. 34. "Aydın Gün ile Ortak Çalışmalarım" Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 114
1975. 35. "Ortadoğu Töresel Musikisinde Musiki Anlatımının Temel İlkeleri" Folklora Doğru, Sayı: 38
1975. 36. "Anadolu Dansları ve Bunların Ayinsel Niteliği Üstüne" A.G.D. Sayı: 39
1975. 37. "Musiki ve Toplumsal Hayat" A.G.D. Sayı: 40
1976. 38. "Ezginin Doğuşu" A.G.D. Sayı: 44
1985. 39. "Atatürk'ün Sanat ve Müzik Anlayışı ve Günümüzdeki Tefsiri" Orkestra A. M. Dergisi, Sayı: 143
1985. 40. "Gelenek, Milliyet ve Musiki" A.G.D. Yıl: 14, Sayı: 145
1985. 41. "Kardeşim Cemal" A.G.D. Yıl: 15, Sayı: 146
1986. 42. "Tetrakordal Yapı ve Mese'nin İşlevi" A.G.D. Yıl: 16, Sayı: 151
1986. 43. "Atatürk, Milli Kültür ve Musiki" A.G.D. Yıl: 17, Sayı: 158
1986. 44. "Türk Halk Musikisinde Pentatonizm Broşürü Üzerine" A.G.D. Yıl: 17. Sayı: 160
based on the work list by Adnan Atalay.

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr