MÜZİK ESERLERİ

Op. 1 Divertimento (Büyük orkestra için, 1930)
Op. 2 Suite (Piyano için, 1931)
Op. 3 Ağıtlar (Tenor solo ve erkek korosu için "sözsüz", 1932)
Op. 4 Sezişler (İki klarinet için 5 parça, 1932–1933)
Op. 5 Manastır Türküsü (Tek sesli koro ve orkestra için, 1933)
Op. 6 Kızılırmak Türküsü (Sopran solo ve orkestra için, 1933)
Op. 7 Çoban Armağanı (Karma koro için 5 Halk Türküsü, 1933)
Op. 8 Vurma Çalgılı Kuartet (Klarinet, Saksofon, Vurmalı Çalgılar ve Piyano için, 1933)
Op. 9 Özsoy (Öteki adı Feridun. Bir perdelik konuşmalı opera, 1934)
Op. 10 İnci'nin Kitabı (Piyano için 7 parça, 1934; orkestra düzenlemesi 1944)
Op. 11 Taşbebek (Bir perdelik opera, 1934)
Op. 12 Sonate (Viyolonsel ve piyano için, 1935)
Op. 13 Sihir Raksı (Orkestra için, Taşbebek operasından çıkartılıp bağımsız bir eser olarak ilk kez 1939 yılında seslendirilmiştir)
Op. 14 Halk Oyunları Demeti (Zeybek, Interlüd ve Horon, Orkestra için, 1937)
Op. 15 Sonatina (Piyano için, 1938)
Op. 16 Masal (Şan ve orkestra için –piyano düzenlemesi de vardır– lied, 1940)
Op. 17 Bir Orman Masalı (Bir çocuk masalı üzerine 6 parçalık koreografik süit, 1939–1943)
Op. 18 Dağlardan Ovalardan (Karma koro için 10 halk türküsü, 1939)
Op. 19 Eski Uslupta Kantat "Karanlıktan Işığa" (Sopran, tenor, bas, koro ve orkestra için, 1941)
Op. 20 Sonate (Piyano ve keman için, 1941)
Op. 21 Geçen Dakikalarım (Şan ve orkestra için lied, 1941)
Op. 22 Bir tutam Kekik (Karma koro için 10 halk türküsü; en son parçası "Katibim Türküsü üzerine Varyasyonlar", 1943)
Op. 23 Dört Türkü (Bas ve piyano için 4 halk türküsü, üçü sonradan orkestra için yeniden düzenlenmiştir, 1945)
Op. 24 Halay (Orkestra için, 1943)
Op. 25 Anadolu'dan (Piyano için 3 parça, 1945)
Op. 26 Yunus Emre (Sololar, koro ve orkestra için 3 bölümlü oratoryo, 1942)
Op. 27 1. Yaylı Çalgılar Kuarteti (1947)
Op. 28 Kerem (Üç perdelik opera, 1947–1952)
Op. 29 1. Senfoni (1953)
Op. 30 2. Senfoni (1958)
Op. 31 Partita (Viyolonsel için, 1954)
Op. 32 Üç Ballade (Piyano eşliğinde şan için, 1955)
Op. 33 Demet (Keman ve piyano için Türk halk müziğinden serbestçe yararlanılarak yazılmış 4 parça, 1956)
Op. 34 1. Piyano Konçertosu (1957–1958)
Op. 35 2. Yaylı Çalgılar Kuarteti (1957)
Op. 36 Partita (Solo keman için, 1961)
Op. 37 Ölünün Kitabı (Eski Mısır yazılarından esinli 5 parça, 1960?)
Op. 38 Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüd (Piyano için, 3. Senfoniden önce yazılmaya başlanmış, son iki parçası 1964'de bitirilmiştir.)
Op. 39 3. Senfoni (1960)
Op. 40 Töresel Solfej (Modal anlayışta türlü aksak tartılar kullanılarak hazırlanmıştır, 1967)
Op. 41 On Türkü (Şan ve piyano için, 1968. Sonradan orkestra düzenlemesi de yapılmıştır.)
Op. 42 Trio (Obuva, klarinet ve arp için, 1966?)
Op. 43 3. Yaylı Çalgılar Kuarteti (1966)
Op. 44 Keman Konçertosu (1967)
Op. 45 Aksak Tartılar Üzerine 12 Prelüd (Piyano için, 1967)
Op. 46 Kentet (Üfleme Çalgılar için, 1968)
Op. 47 Aksak Tartılar Üzerine Onbeş Parça (Piyano için, 1971)
Op. 48 Dört Ezgi (Şan ve piyano için, 1977. Daha sonra orkestra düzenlemesi de yapılmıştır.)
Op. 49 Deyiş (Dictum) (Yaylı çalgılar orkestrası için, 1970)
Op. 50 Üç Prelüd (İki arp için, 1971)
Op. 51 Duyuşlar (Üç kadın sesi için, 1935)
Op. 52 Köroğlu (Üç perdelik opera, 1971–1973)
Op. 53 4. Senfoni (1974)
Op. 54 Ağıtlar "İkinci Defter" (Tenor solo, erkek korosu ve orkestra için, 1974)
Op. 55 Trio (Obuva, klarinet ve piyano için, 1975)
Op. 56 Ballade (İki piyano için, 1975)
Op. 57 Ayin Raksı (Orkestra için, 1975)
Op. 58 Aksak Tartılar Üzerine 10 Parça (Piyano için, 1976)
Op. 59 Viyola Konçertosu (1977)
Op. 60 İnsan Üzerine Deyişler "Birinci Defter" (Şan ve piyano için 5 şarkı, sonradan orkestra düzenlemesi yapılmıştır, 1977. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 61 İnsan Üzerine Deyişler "İkinci Defter" (Şan ve piyano için 5 şarkı, sonradan orkestra düzenlemesi de yapılmıştır, 1977. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 62 Concerto da Camera "Oda Konçertosu" (Yaylı çalgılar için, 1978)
Op. 63 İnsan Üzerine Deyişler "Üçüncü Defter" (Şan ve piyano için 3 şarkı, sonradan orkestra düzenlemesi de yapılmıştır, 1983. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 64 İnsan Üzerine Deyişler "Dördüncü Defter" (Şan ve piyano için 2 şarkı, sonradan orkestra düzenlemesi de yapılmıştır, 1978. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 65 Gılgameş (Üç perdelik epik dram, 1964–1970. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 66 İnsan Üzerine Deyişler "Beşinci Defter" (Şan ve piyano için 5 şarkı, 1978. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 67 Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan (Sololar, koro ve orkestra için, 1981. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 68 Dört Arp için 3 Türkü (1938)
Op. 69 İnsan Üzerine Deyişler "Altıncı Defter" (Şan ve piyano için 5 şarkı, 1984. Sözler: A. A. Saygun)
Op. 70 5. Senfoni (1985)
Op. 71 2. Piyano Konçertosu (1985)
Op. 72 Orkestra için Çeşitlemeler (1985)
Op. 73 Poem (Üç piyano için, 1986)
Adnan Atalay listesi temel alınmıştır.

Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs
P Binası Oda No:318
06800 Bilkent -- Ankara, TÜRKİYE

TEL: +90 (312) 290 1324
FAKS: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr