BUGÜN

Bilkent Saygun Merkezi (BSM), günümüzde, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF) çatısı altında konumlanmıştır. Bilkent Kampüsü içindeki P Binası ya da kısaca MSSF, BSM'ye ev sahipliği yapar. BSM bütünüyle MSSF'yle iç içe geçmiştir ve fakültenin mekânsal, akademik, pedagojik ve idari imkânlarından yararlanır. Kurumsal olarak doğrudan Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan merkezin müdürlüğünü, kuruluşundan bu yana, fakültenin dekanı üstlenir. Saygun'un mirasının korunması ve araştırılmasının yanı sıra merkez, hâlihazırda, bilimsel-eğitimsel ve uygulama temelli projelere angaje olmaktadır. Bu etkinlikler, özellikle, ulusal ve uluslararası platformlarda geçerlilik sahibi yeni müzik akımlarını ele almaktadır. Geçtiğimiz günlerde BSM'yi onurlandıran önemli bir gelişme ise "İlhan Usmanbaş Arşivi"nin kurulmuş olmasıdır. 1923 doğumlu besteci, korunması ve üzerinde araştırma yapılmasını için uygun gördüğü materyali BSM'ye kendisi bağışlamıştır. İçinde bulunduğumuz günlerde, "İlhan Baran Arşivi"nin kurulması için, henüz kaybetmiş olduğumuz bestecinin mirasçılarıyla müzakereler sürmektedir. Gerek Usmanbaş gerek Baran (1934-2016) Ankara Devlet Konservatuarı'nda Saygun'un öğrencileri olmuştur.

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr