YAYIMCILAR

Saygun'un müzik eserlerine ilişkin partisyon ve diğer icra materyalleri bestecinin yayımcısından temin edilmelidir. Peermusic Classical HmbH ile temsilcileri, Ahmed Adnan Saygun'un eserlerinin Türkiye ve diğer ülkelerdeki yayımcısıdır. Bu açıdan, lütfen bu kuruluş tarafından sunulmuş olan aşağıdaki bağlantıları gözden geçiriniz:

http://www.peermusic-classical.de/en/composers/ahmed_adnan_saygun/
http://www.peermusic-classical.de/en/composers/ahmed_adnan_saygun/works/

Bilkent Saygun Merkezi, Ahmed Adnan Saygun'un eserlerinin icrası ya da mekanik çoğaltılması için nota ya da diğer icra materyallerini tedarik etmemektedir.

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr