MEKTUPLAR

İlhan Usmanbaş'ın yürütmüş olduğu bazı yazışmalar Bilkent Saygun Merkezi "Usmanbaş el yazmaları arşivi" içinde korunmaktadır.

(Bu malzemenin erişim ve paylaşımı hakkında lütfen bu sitedeki ilgili menü öğelerine tıklayınız.)

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr