HAYATI

Ahmed Adnan Saygun (1907-1991) Türk besteci, müzik-etnoloğu, eğitici, müzik düşünürü ve yazarı, ve orkestra şefidir. Erken cumhuriyet Türkiye'si ve sonraki dönemlerde, ulusal bir bestecilik okulunun oluşumun, modern müzik yaşantısının kurumsallaşması ve yeni müzik kuşaklarının yetişmesinde belirleyici etkisi olmuştur. Müzik eserleri geleneksel Türk müziği unsurları ile döneminin Avrupalı müzik akımlarına ilişkin eğilimleri bir arada ele almaktadır.

Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs
P Binası Oda No:318
06800 Bilkent -- Ankara, TÜRKİYE

TEL: +90 (312) 290 1324
FAKS: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr