KONUM

Arşivler, kütüphane, müze ve ofisler; MSSF (P-Binası) içinde, Bilkent Üniversitesi Kampüsü, Ankara

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr