BSM MATERYALLERİNİN PAYLAŞIMI

Bilkent Saygun Merkezi envanterinin paylaşımı ancak merkez personeli tarafından sağlanan ikitler yoluyla olabilir. Paylaşım öncesinde ise, ilgili araştırmacı, merkezimize yazılı olarak başvurarak araştırma niyet ve yöntemlerini belirtecektir. Arkasından, söz konusu başvuru personelimiz tarafından değerlendirilerek paylaşımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği başvuru sahibine bildirilecektir. Merkezimizden edinilerek yayım ve tezlere konu olacak malzemeler bağlamında, söz konusu metinlerde, Bilkent Saygun Merkezi'ne açıkça atıfta bulunulmalıdır.

Bilkent Saygun Merkezi ciddi bilimsel hedefleri olan araştırmacı, icracı ve tez öğrencileri, vb. hizmet sunmaktadır.

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr