TELİF VE DİĞER KANUNÎ DÜZENLEMELER

Ahmed Adnan Saygun'un eserleri Türkiye'de ve yurt dışında telif hakları kanunlarının koruması altındadır. Bestecinin eserlerini seslendirmek ya da mekanik olarak çoğaltmak isteyen kişi ve kurumlar, önceden, bu hakları izleyen ve ödeme tahsilatını gerçekleştiren meslek kuruluşlarına başvurmalılardır. Dolayısıyla, Türkiye'de MESAM ve uluslararası olarak da SACEM ve bu kuruluşların ilgili ülkelerdeki temsilcileriyle iletişime geçilmelidir.

Bilkent Saygun Merkezi, Ahmed Adnan Saygun'un eserlerine ilişkin olarak telif hakları konusunu takip etmemektedir.

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr