GEÇMİŞTE

Bilkent Saygun Merkezi (BSM), tam adıyla Ahmed Adnan Saygun Müzik Araştırma ve Eğitim Merkezi, 1994 yılında aynı zamanda Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin kurucu dekanı olan Prof. Ersin Onay tarafından, Bilkent Üniversitesi kurucusu Prof. İhsan Doğramacı (1915-2010) ve o zaman bestecinin dul eşi olan Nilüfer Saygun'un (1998) inisiyatifleriyle kurulmuştur. Bu amaçla, Saygun ailesi tarafından arşiv malzemeleri, elyazması, basılı, işitsel ve görsel kaynaklar ile müze malzemeleri içeren geniş bir bağışta bulunulmuştur. Merkez, ilk olarak, günümüzde Müzik ve Bale İlköğretim Okulu'nun bulunduğu, üniversitesinin merkez kampüsünde yer alan geniş bir kapalı alanda konumlanmıştır. Bilkent Saygun Merkezi günümüze kadar bağış malzemesinin korunması ve bakımının yanı sıra, ulusal ve uluslararası araştırmalar için materyal sağlamış, bilimsel ve pedagojik etkinlikler ile Türkiye içi ve dışında konserler düzenlemiş, Saygun'un eserlerine dair kayıt ve yayınlar yapmış ya da bunlarda yer almıştır.

Bilkent University Middle Campus
P Building Room 318
06800 Bilkent -- Ankara, TURKEY

PHONE: +90 (312) 290 1324
FAX: +90 (312) 266 4532
EMAIL: bscbilkent.edu.tr